Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Јавне набавке 

 

Пријави корупцију 

ЛИЦЕНЦИРАНЕ УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

ЈУ Центар за развој локалних услуга социјалне заштите Врање, од ресорног Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања добила је лиценцу за пружање 4 услуга социјалне заштите, Прихватилиште за одрасла и стара лица, Дневни боравак за децу, младе и одрасле са телесним инвалидитетом и интелектуалним тешкоћама, Помоћ у кући и Лични пратилац детета.

Тим поводом одржана је  и конференција за новинаре.

На конфренцији директорка Тасић је изјавила следеће;

Процес лиценцирања уређен је Законом о социјалној заштити и Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите.

Тако да смо били у обавези да испунимо низ услова и стандарда који се односе како на простор, опрему, тако и на одређени број стручних радника и сарадника.

Услуга смештаја у Прихватилиште за одрасла и стара лица, обезбеђује привремено збрињавање лица која се нађу у стању социјалне потребе. Овом услугом корисницима се пружа смештај, исхрана, здравствене нега и психосоцијална подршка најдуже до 6 месеци.

Лиценца на 2 године, број корисника 35.

Услугом дневни боравак за децу, младе и одрасле са сметњама у развоју, корисницима се пружа дневна услуга у заједници.

Примарни циљ ове услуге огледа се у стицању животних вештина, корисници се према могућностима оспособљацају за самостално вршење одређених животних функција.

Секундарни циљ је што се овом услугом пружа подршка породици,  родитељи корисника могу да буду спокојни када своју децу због пословних или других обавеза оставе у боравку.

Лиценца на 5 година, број корисника 20.

Лични пратилац детета доступан је детету са инвалидитетом односно са сметњама у развоју коме је потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима, а у складу са индивидуалним потребама.

Сврха ангажовања личног пратиоца је пружање детету одговарајуће индивидуалне практичне подршке ради укључивања у редовно школовање и активности у заједници, као и због успостављања што већег нивоа самосталности.

Лиценца на 5 година.

Услуга помоћ у кући намењена је старим лицима, која живе сама или којима је помоћ и подршка сродника недовољна. Корисници ове услуге су лица која не могу сама да брину о себи и којима је потребна помоћ и подршка у свакодневном животу.

Ову услугу пружају домаћице - неговатељице, које су завршиле акредитовани програм обуке предвиђен за ову услугу.

Лиценца на 5 година.

Пут до лиценцирања је био дуг и тежак, али је коначно крунисан дугогодишњи стручни рад и пожртвованост свих запослених у ЈУ Центар за развој локалних услуга социјалне заштите уз подршку локалне самоуправе.

У току је лиценцирање и пете услуге Прихватилиште за жене и децу жртве породичног насиља - Сигурна кућа.

ЈУ Центар за развој локалних услуга социјане заштите Врање је установа која пружа највећи број услуга социјалне заштите на територији републике Србије.

На овај начин установа оправдава свој назив и своју функцију јер се из једног центра, пружа већи број различитих услуга, односно сагледавају потребе различитих категорија корисника.

Оцените овај чланак
(0 Гласова)
Прочитано 3 пута

Донирајте