Javne nabavke 

 

Prijavi korupciju 

Pomoć u kući za stara lica

Kako je stanovništvo Grada Vranja ušlo u «duboku demografsku starost» 19,23% od ukupnog stanovništva (kategorija starog stanovništva je, ako je procenat veći od 7%.) potreba za uslugom pomoći u kući je vidno izražena što je i razlog za projektno pokretanje ove usluge.

Starim ljudima treba pomoći naročito kad imaju problem u svakodnevnom funkcionisanju. Poznato je da su često izolovani, da žive sami, što se nepovoljno odražava na socijalno – psihološko stanje, takođe, potrebna im je pomoć u zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba. Uvažavanje njihovih raznovrsnih, različitih i specifičnih individualnih potreba je ustvari i činjenica za uključivanje u njihove bitne probleme. Pružanje usluge pomoći u kući predstavlja suštinski važnu komponentu koja direktno prevenira institucionalni smeštaj, olakšava i unapređuje ostanak korisnika u njima poznatom okruženju.

 Prepoznavši potrebe svojih sugrađana, JU Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite u Vranju je febrara 2017, pokrenuo postupak uspostavljanja ove usluge socijalne zaštite. Usluga pomoć u kući dostupna je odraslim i starijim osobama koje imaju ograničenja fizičkih i psihičkih sposobnosti, usled kojih nisu u stanju da nezavisno žive u svojim domovima bez redovne pomoći u aktivnostima dnevnog života, nege i nadzora, pri čemu je porodična podrška nedovoljna ili nije raspoloživa.

U saradnji sa Centrom za socijalni rad Vranje, kao uputnim organom, utvrđeno je da na teritoriji Grada Vranja živi 30 korisnika (Vranje 24 korisnika, Vranjska Banja 6 korisnika), kojima je priznato pravo na korišćenje usluge pomoći u kući za stara lica.

Kako je Centar jedina ustanova sa teritorije Pčinjskog okruga, koja je uspostavila ovu uslugu socijalne zaštite, moguće je proširiti pružanje usluge Pomoći u kući za stara lica i na druge opštine u regionu.

 

Ocenite ovaj članak
(0 Glasova)
Pročitano 26 puta

Donirajte